Společnost SUZ-welding je dlouholetým oficiálním partnerem nadnárodní společnosti Welding Alloys a jejím výhradním zástupcem pro český trh.

WELDING ALLOYS GROUP – specialista ve vývoji vysoce legovaných trubičkových drátů a programového technického vybavení pro navařování materiálu.Za použití cíleně vyvinutých výrobních zařízení vyvíjí a vyrábí Welding Alloys v současnosti jedinečnou paletu trubičkových drátů. Od svého založení v roce 1966 je schopna při zachování dlouhodobých nákladů na vývoj a výzkum stát v čele trhu pro trubičkové dráty.

Kriteria výkonu a kvality jsou stále tvrdší a vyžadují stále komplexnější materiály. Snížení zásob nerostných surovin ve světě vede ve stále větší míře k vývoji kompaktních komponentů s povlakováním povrchových ploch pomocí navařování vrstvy tvrdokovů prostřednictvím svařování elektrickým obloukem, což značně prodlužuje jejich životnost. Tato technologie je použitelná jak na nové díly tak jako součást programu údržby a renovace. Výsledek podstatných úspor, dosažený prodloužením doby mezi jednotlivými odstávkami ukázal, že je tento proces akceptován a uplatňován v mnoha odvětvích průmyslu a hospodářství.

Pro každé využití a každý druh opotřebení existují trubičkové dráty Welding Alloys. Na základě jedinečné flexibility a jednoduchého použití se uplatňují v mnoha oblastech.

Slitina může být nanášena různými metodami navařování:

  • Open arc s vlastní ochranou (O)
  • Svařováním kovů v ochranné plynové atmosféře MIG/MAG (G)
  • Svařováním pod tavidlem (S)
  • Nástřikem elektrickým obloukem

Doporučení pro ochrannou atmosféru a návar pod tavidlem:

Pro HARDFACE (drát s podélnou drážkou) Jako ochranný plyn doporučen argon s 5 až 25% CO2 (M20/21). Pro návar pod tavidlem je potřeba neutrální tavidlo.

Pro ROBODUR (uzavřený trubičkový drát) Jako ochranný plyn doporučen argon s 2 až 25% CO2 (M12 - M20/21) a argon s 2 a 3% kyslíku (M13).

Pro CHROMECORE Jako ochranný plyn doporučen argon + 2 - 18% CO2 (M12 - M20/21) a argon + 2 - 3% kyslíku (M13). Pro návar pod tavidlem je potřeba neutrální tavidlo.

Pro CORBRONZE Jako ochranný plyn doporučen 100% argon (I1) a argon + 10 - 50% helia (I3).

Pro STELLOY (legury na bázi niklu) Jako ochranný plyn doporučen 100% argon (I1) a argon + 1 - 3% CO2 (M12) Pro návar pod tavidlem je potřeba neutrální tavidlo.

Pro STELLOY (legury na bázi kobaltu) Jako ochranný plyn doporučen 100% argon (I1)

Welding Alloys doporučuje svařovací tavidla, která jsou přesně určena pro použití s Welding Alloys trubičkovými dráty.